Case Airpod 2 Viền Trang Trí Silicon Hàng Đẹp, CHắc Chắn